hits

Konsulentkundeskolen

Norsk apartheidmur?

Sjekkpunkter, barrierer, køer ved overganger, avvisning av reisende vi synes er mistenksomme, det er virkeligheten i forslaget til Senterungdommens leder Sandra Borch. Om vi skulle sperre grensene ville det ganske sikkert bli særskilte regler som gjør det lettere for svensker å komme over (eller nordmenn fra å komme tilbake), altså forutsatt at de ikke kan mistenkes for å ikke være svenske (eller norske, og stakkars den som ser "utenlandsk" ut). Dette må også gjelde for dansker, finner, og andre vi har en god magefølelse om.

Det må også bli patruljering av grensegata mellom Sverige og Norge, og sjekkpunkter innenfor en grensesone. Busser må settes opp for å deportere folk ut.

Problemet vi forsøker å løse med dette er innbrudd, lommetyveri, og tigging. Altså ikke snikskyting over grenser, bombing av restauranter og skolebusser, eller noe slikt.

Borch har nok rett i at den norske velstanden har noe med saken å gjøre, men kanskje helst skaper den illusjonen om at vi kan melde oss ut av verden ved å isolere oss fra den.

Faktureringskonsulenter og effektkonsulenter

Begrepet "konsulent" har i norsk organisasjonsliv fått mange ulike betydninger, hvilket Fleksnes for mange år siden gjorde klart da han ga seg selv tittelen "lagerkonsulent". Det dreier seg om vikarer, prosjektpersonale, eksperter, hele armeer team, coacher, og mer.

Det er mange måter å skille mellom dem på, men her er en enkel lakmustest for de lederne som vil ha mest mulig nytte av innleid hjelp. Forsøk å finne ut om din konsulent er mer opptatt av fakturering eller effekt. Eller for å bruke andre utrykk: beskjeftigelse eller verdi; sin suksess eller din suksess.

Og hvis du er urolig over svaret, forsøk å orientere konsulentene dine bedre. Konsulenter er lærenemme: hvis de forstår at du ønsker mer effekt, vil de rette seg etter det.

Her er noen av forskjellene mellom faktureringskonsulenter (F-konsulenter) og effektkonsulenter (E-konsulenter):

  • En F-konsulent snakker om sine oppdrag som en formel bestående av formel og antall timer
  • En E-konsulent snakker om oppdraget som et resultat han/hun vil oppnå på dine vegne
  • En F-konsulent forsøker å selge deg løsninger som han/hun håper du trenger
  • En E-konsulent forsøker å forstå hva dine behov (og ikke bare din etterspørsel) bedre
  • En F-konsulent forhandler om merkantile betingelser, og tar bestillingen for gitt
  • En E-konsulent går inn for å forbedre bestillingen for å sikre et bedre resultat
  • Når du hører fra hovedkontoret til en F-konsulent, får du fakturaer
  • Når du hører fra hovedkontoret til en E-konsulent, blir du bedt om feedback
  • Uformelle samtaler med en F-konsulent består av smigring og hans/hennes prestasjoner
  • Uformelle samtaler med en E-konsult dreier seg om hvordan du og din organisasjon kan lykkes bedre

Har du flere? Hører gjerne fra deg.