hits

Vi må se flyktningene i ansiktet

Vi omtaler flyktninger som ansiktsløse vesener, enten vi anser dem som stakkarslige (slik snillistene gjør) eller ondartede (slik fremmedfryktige gjør). Det er husrom nok til mange flere nordmenn; ...

En bolig til min sønn

Om drøyt fire år er min sønn (J) 18, og da faller (formelt sett) foreldreansvaret mitt bort, og jeg blir hans første hjelpeverge. For ettersom han er funksjonshemmet, vil han (etter alt å dømme) ik...